i vs you dota experts forum
 • zenne ne demek
 • kaside ne demek
 • iltisaki ne demek
 • madeni para ne demek
 • tahriren ne demek
 • akrostiş ne demek
 • ilmik ne demek
 • yalak ne demek
 • efendim ne demek
 • feribot ne demek
 • ekabir ne demek
 • duetto ne demek
 • uyruk ne demek
 • adese ne demek
 • recep ne demek
 • sabotajcı ne demek
 • panteon ne demek
 • balçık ne demek
 • fitre ne demek
 • zafiyet ne demek
 • gasilhane ne demek
 • umursanmak ne demek
 • afak ne demek
 • nazire ne demek
 • kalsifikasyon ne demek
 • ekol ne demek
 • zengin ne demek
 • feda ne demek
 • yaftalamak ne demek
 • kaleydoskop ne demek
 • tahdit ne demek
 • zerk ne demek
 • yedek ne demek
 • biyografi ne demek
 • klişe ne demek
 • ahmak ne demek
 • paleograf ne demek
 • varyete ne demek
 • bakteri plağı ne demek
 • ziyan ne demek
 • itki ne demek
 • largo ne demek
 • Odontodactylus Scyllarus ne demek
 • cehri ne demek
 • uyutma ne demek
 • jurnalci ne demek
 • lineer ne demek
 • duka ne demek
 • jurnalleme ne demek
 • çaçaron ne demek
 • ruhsal ne demek
 • rabbena ne demek
 • sadizm ne demek
 • votka ne demek
 • gastronom ne demek
 • yenirce ne demek
 • uyarıcı ne demek
 • ocakçı ne demek
 • hallaç ne demek
 • tamlayan ne demek
 • nesren ne demek
 • salamura ne demek
 • ordinaryüs ne demek
 • mafsal ne demek
 • uyumlu ne demek
 • agah ne demek
 • vesaire ne demek
 • itidalli ne demek
 • fujer ne demek
 • don ne demek
 • yoksun ne demek
 • kaos ne demek
 • kültür ne demek
 • leydi ne demek
 • afsuncu ne demek
 • saygı ne demek
 • takla ne demek
 • cennetlik ne demek
 • kamarot ne demek
 • uçkur ne demek
 • itfaiye ne demek
 • lalanga ne demek
 • ontolojik ne demek
 • zümre ne demek
 • yelpaze ne demek
 • volontarizm ne demek
 • geğirme ne demek
 • Kelimemiz
  göç
  göç Ne Demek?

  Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret - isim

  Evden eve taşınma, nakil

  Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları

  Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri - hayvan bilimi

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi.

  Samiha Ayverdi

  Her sene, zamanı gelince İstanbul'un mahallelerinde Boğaz'ın köylerine göçler başlardı.

  Abdülhak Şinasi Hisar

  Yüzyıl başında doğanlardan günümüze kalanlar birer birer göçüyor.

  Erendiz Atasü

  göç Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  göç Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  göç Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  göç Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  göç Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  göç Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  göç Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi